Matematické súťaže

V školskom roku 2017/18 sa zapojíme do rôznych matematických súťaží.

Matematická olympiáda


Zadania súťažných úloh

Súťažné kategórie: 

Z5 - 5. ročník ZŠ, Z6 - príma, Z7 - sekunda, Z8 - tercia, Z9 - kvarta, C - kvinta, 1. ročník, B - sexta, 2. ročník,
A - septima, oktáva, 3. a 4. ročník

Dôležité termíny:

Domáce kolo: Z6, Z7, Z8 - 28. 2. 2019

Domáce kolo: Z5, Z9 - 10. 12. 2018

Domáce kolo: A - 3. 12. 2018

Domáce kolo: B, C - 21. 1. 2019

________________________

Školské kolo: A - 11. 12. 2018

Školské kolo: B, C - 29. 1. 2019

________________________

Okresné kolo: Z6, Z7, Z8 - 9. 4. 2019

Okresné kolo: Z5, Z9 - 30. 1. 2019

________________________

Krajské kolo: Z9 - 19. 3. 2019

Krajské kolo: A - 15. 1. 2019

Krajské kolo: B, C - 2. 4. 2019

Pytagoriáda

Zadania súťažných úloh (archív)

Súťažné kategórie:

P5 - 5. roč. ZŠ, P6 - príma, P7 - sekunda, P8 - tercia

Dôležité termíny:

Školské kolo: P3, P4, P5 - 12. 12. 2018, P6, P7, P8 - 13. 12. 2018

________________________

Okresné kolo: P3, P4, P5 - 26. 3. 2019, P6, P7, P8 - 27. 3. 2019

Matematický klokan

Web stránka súťaže

Do súťaže sa môžete prihlásiť u svojho vyučujúceho matematiky.


Korešpondenčný matematický seminár

Web stránka súťaže

Do súťaže sa môžete prihlásiť individuálne.