O nás

Vyučujúci matematiky:

Mgr. Daniel Antalík

Mgr. Karin Fusková

PaedDr. Alžbeta Horáková

PaedDr. Michal Hudec, PhD

Mgr. Andrea Kotruszová