Maturita z matematiky

Všetky dôležité informácie pre maturanta z matematiky.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku


Obsahujú požiadavky, ktoré má zvládnuť maturnat z matematiky. Sú určené štátom a zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Pomôžu vám pri príprave na externú aj internú časť maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky z matematiky

Externá časť maturitnej skúšky


Informácie o externej časti maturitnej skúšky sú publikované na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Nájdete tu dôležité termíny, informácie, požiadavky, vzorové odpoveďové hárky a testy z predchádzajúcich školských rokov.

Web NUCEM

Maturitné tézy


Maturitné tézy obsahujú požiadavky pre zvládnutie ústnej formy maturitnej skúšky z matematiky na Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazanského. Pomocou nich sa pripravíte na ústnu časť vašej maturitnej skúšky.