Výsledky matematických súťaží

Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom v jednotlivých súťažiach a kategóriach blahoželáme.

Školský rok 2018/19


Školský rok 2017/18

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória A:  10. Filip Masár (ÚR), 16. Daniel Magula - oktáva A, 37. Matej Štěpánek - kvinta A

Krajské kolo: kategória C: 38. Matúš Masár - kvinta A 

Okresné kolo: kategória Z7: 21. - 26. Samuel Hlavatý - sekunda A

Okresné kolo: kategória Z6: 30. - 32. Alexandra Hudecová, 30. - 32. Samuel Piroška, 35. - 37. Juraj Pauček - príma A

Pytagoriáda

Okresné kolo: kategória P3: 13. Karolína Frivaldská (ÚR) - III. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P4: 22. - 32. Adrián Kondé - IV. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P5: 27. Ondrej Spišák (ÚR) - V. A. ZŠ 

Okresné kolo: kategória P7: 22. - 30. Dominik Šedík - sekunda A


Matematický klokan

Medzi 20 % najlepších žiakov vo svojej kategórii v rámci SR patria: Daniel Bohún (II. A. ZŠ), Karolína Frivaldská (III. A. ZŠ), Dávid Gábik (V. A. ZŠ), Diana Kunová (príma A), Samuel Šmátrala (sekunda A). Súťaže sa z našej školy zúčastnilo 40 žiakov.

Náboj 2018

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili družstvo Junior (Matúš Masár, Andrej Stupka, Andrej Gerhát, Tomáš Tines, Matej Štěpánek - kvinta A) - 67. miesto, a družstvo Senior (Filip Pavlovič, Jakub Čurilla, Juraj Zalabai, Jozef Voros, Jakub Brázdil) - 53. miesto

Stredoškolská odborná činnosť

V odbore 02 - Matematika, fyzika  - Šimon Krajčír (septima A) s prácou "Matematika v športovej streľbe" obsadil v celoštátnom kole 2. miesto (ÚR).

Školský rok 2016/17

Matematická olympiáda 

Krajské kolo: kategória A: 10. Daniel Magula, 28. Filip Masár - septima A

Krajské kolo: kategória C: 1. Matej Štěpánek - kvarta A 18. Michal Magula  - kvinta A (úspešní riešitelia)

Krajské kolo: kategória Z9: 1. - 4. Matej Štěpánek (úspešný riešiteľ) - kvarta A

Okresné kolo: kategória Z9: 1. Matej Štěpánek (úspešný riešiteľ), 33. - 36. Tomáš Tines -kvarta A

Okresné kolo: kategória Z8: 3. - 12. Patrik Siegl (úspešný riešiteľ), 24. - 29. Sofia Čelešová, 33. - 34. Niki Iliopoulos - tercia A

Okresné kolo: kategória Z7: 16. - 17. Filip Mihalčín - sekunda A

Okresné kolo: kategória Z6: 9. - 11. Samuel Hlavatý, 14. - 16. Samuel Šmátrala (úspešní riešitelia), 25. - 32. Zuzana Rákayová - príma A

Školské kolo: kategória C: Matej Štěpánek (kvarta A), Michal Magula (kvinta A), úspešní riešitelia 


Pytagoriáda

Okresné kolo: zúčastnili sa Samuel Šmátrala, Samuel Hlavatý, Andrej Výboch (príma A), Monika Horková (tercia A)

Školské kolo: vyhodnotenie

Matematický klokan

Medzi 20 % najlepších žiakov vo svojej kategórii v rámci SR patria Martin Janček, Samuel Šmátrala (príma A), Martin Kuna (III. A) 

Náboj 2017

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili družstvo Junior (F. Pavlovič, J. Zalabai, T. Sedlák, M. Repka) - 73. miesto, a družstvo Senior (D. Greksa, D. Magula, F. Masár, P. Massányi) - 31. miesto

Náboj 2016

Dňa 25. 11. 2016 sa súťažné družstvo z kvarty A v zložení Matej Štěpánek, Matúš Masár, Andrej Stupka a Andrej Ardon zúčastnilo matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj junior 2016. V konkurencii 25 družstiev z okresu Nitra obsadili výborné 7. miesto.

Školský rok 2015/16

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória B: Filip Masár (sexta A, 15. miesto - úspešný riešiteľ) 

Krajské kolo: kategória B: Daniel Magula (sexta A, 21. miesto - úspešný riešiteľ)

Krajské kolo: kategória C: Jakub Čurilla (kvinta A, 16. miesto - úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z6: Filip Mihalčín (príma A, 10. - 13. miesto - úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z8: Matej Štěpánek (tercia A, 1. - 3. miesto - úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z8: Tomáš Tines (tercia A, 6. - 8. miesto - úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z8: Andrej Gerhát (tercia A, 14. - 17. miesto - úspešný riešiteľ) 

Okresné kolo: kategória Z9: Matej Štěpánek (tercia A, 11. miesto - úspešný riešiteľ)

Pangea

Najúspešnejší riešitelia: Daniel Magula (sexta A), Jakub Čurilla (kvinta A), Filip Kozík, Patrik Siegl (sekunda A)

Matematický klokan

Najúspešnejší riešitelia: Daniel Dukát (3. roč. ZŠ), Ema Dulíková (kvarta A)